Kościół W Dobrosułowie

Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla.
Kościół filialny parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy. Świątynia została wzniesiona w XIX wieku, w latach 1880-91. Najpierw jako kościół ewangelicki, potem rzymskokatolicki. Kościół został poświęcony w 1948 roku.

Fasada wykonana jest z cegły palonej. Zwieńczają ją z obu stron szczyty schodkowe zdobione blendami.
Ponad wejściem wznosi się strzelista wieża w stylu neogotyckim.

Kościół jednonawowy, w typie halowym, na planie prostokąta. Wystrój neogotycki.

W pięciobocznej absydzie mieści się prezbiterium.
Okna w absydzie i po obu bokach fasady kościoła dodają bryle kościoła wertykalności. Strzelistość była jednym z głównych założeń architektury gotyckiej i czerpiącej z niej inspiracje neogotyckiej.

W ołtarzu obraz przedstawiający Chrystusa przed Piłatem. Został namalowany w XIX wieku, a poświęcony w 1948 roku.

W sztuce chrześcijańskiej motyw "Ecce Homo" czyli "oto człowiek" przedstawia ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. Słowa „oto człowiek” miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu.

Decyzją Lubuskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 20 maja 2011 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków.